Privacyverklaring Jamie Nederpel Coaching

Privacyverklaring Jamie Nederpel Coaching

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Welke gegevens verwerk ik?
Jamie Nederpel Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Jamie Nederpel Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
• Gegevens over je activiteiten op deze website (géén IP-adressen)
• Inhoud van communicatie met mij
• Voorstellen voor (loopbaan)coaching
• Gespreksverslagen
• Eindrapportages

Doelen
Jamie Nederpel Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Facturering;
• Verzenden van mijn inspiratie-artikelen;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingen.

Grondslagen
Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking gegevens aan derden
Jamie Nederpel Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomst met jou hierom vraagt of in het kader van haar dienstverlening. Jamie Nederpel Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en mail, Google Analytics, Mailchimp, Facebook en LinkedIn. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Let op: zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens over ons contact aan werkgevers!

Bewaartermijnen
Jamie Nederpel Coaching zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in deze privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Jamie Nederpel Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van je gegevens
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Jamie Nederpel Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Jamie Nederpel Coaching heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google, deelt geen gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Inzage, correctie, verwijdering van je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Jamie Nederpel Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem daarvoor contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jamie Nederpel Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 oktober 2019.

Jamie Nederpel Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Jamie Nederpel Coaching, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65646452
Heb je vragen? Neem contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..